Możliwości zastosowania rur z miedzi

Wiele zalet, które posiadają rury miedziane powoduje ich wszechstronne zastosowanie w budownictwie i innych dziedzinach. Rury miedziane stosowane są powszechnie w:

 • instalacjach wodociągowych,
 • instalacjach ogrzewczych,
 • instalacjach gazowych,
 • instalacjach gazów medycznych,
 • instalacjach chłodniczych i klimatyzacji,
 • instalacjach sprężonego powietrza,
 • instalacjach słonecznych,
 • instalacjach przeciwpożarowych,
 • instalacjach olejowych,

a miedź stosowana jest również z powodzeniem na pokrycia dachowe, rynny, instalacje elektryczne.


Skład chemiczny miedzi z jakich wykonuje się rury musi ściśle określony- do wykonywania rur stosuje się miedz odtlenioną fosforem, którego ilość musi być ściśle normowana. Dlatego tak ważne są wymagania dotyczące składu chemicznego materiału rur do instalacji wodnych-określa je PN EN 1057:2007. Rury miedziane dostarczane są w odcinkach prostych (3 i 5 m) w stanie twardym lub półtwardym oraz w zwojach (25 lub 50 m) w stanie miękkim (rekrystalizowanym). Asortyment produkowanych łączników miedzianych i ze stopów miedzi jest bardzo szeroki. Najczęściej stosowane są łączniki do lutowania. Mają one na ogół postać kielichowanych złączek w kształcie kolan, trójników, łuków, obejść, muf. Z brązu lub mosiądzu najczęściej wykonuje się łączniki z końcówkami gwintowanymi. Obecnie coraz popularniejsze są złączki zaciskowe.


W ostatnich kilkunastu latach stosowanie rur miedzianych w instalacjach wodociągowych i ogrzewczych w Europie sukcesywnie wzrasta (od 1989 roku o ok. 30%) do poziomu ok. 200,000,000 metrów w ostatnich latach. (źródło Copper Water Tube Statistics).

Procentowy udział poszczególnych tworzyw na rury do transportu wody i ogrzewania (dane wg Copper Water Tube Statistics i Copper Development Association Inc).

Kraj transport wody ogrzewanie
miedź stal tw. sztuczne inne miedź stal tw.sztuczne inne
Austria 38 14 48 78 9 13
Belgia 51 17 32 27 47 26
Finlandia 75 25 10 65 25
Francja 82 13 5 54 19 27
Niemcy 62 11 20 7 50 13 37
Grecja 51 26 23 61 7 32
Włochy 20 30 45 5 85 7 5 3
Holandia 95 5 10 30 60
Hiszpania 64 16 20 84 6 10
Szwecja 87 13 42 29 29
Szwajcaria 16 13 65 6 20 40 40
W. Brytania 90 2 8 93 1 6
Razem 58 14 25 3 60 16 24

 


Trwałość instalacji z rur miedzianych jest szacowana na dziesiątki, a nawet setki lat. Dowodem na to są już istniejące instalacje z rur miedzianych.

z-zastosowaniaAdres: Zdromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, ul. Św. Józefa, Wrocław
Data wykonania instalacji: 1920
Charakterystyka instalacji: ciepła woda
Opis: powierzchnia wewnętrzna gładka, brak wżerów i innej korozji lokalnej

 

 


Biorąc pod uwagę właściwości rur miedzianych oraz doświadczenia w użytkowaniu istniejących instalacji z tego materiału można wymienić szereg zalet, które posiada ten materiał:

 • wysoka trwałość instalacji miedzianych potwierdzona w praktyce
 • niewielkie wymiary rur w stosunku do przelotu (cienkościenne rury)
 • łatwość obróbki rur i szybki montaż instalacji oraz możliwość ułożenia instalacji na “sucho” (zmontowanie rur i złączek bez konieczności lutowania)
 • standardowe wymiary rur i złączek a tym samym możliwość łączenia rur miedzianych /wszystkich producentów/ wszystkimi rodzajami łączników
 • bakteriostatyczność miedzi
 • łatwość ponownego przerobu – istotny argument wobec wymagań zrównoważonego rozwoju budownictwa