Zalety stosowania rur miedzianych „MicroGroove” w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Rury miedziane są szeroko stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji ze względu na ich doskonałe własności, do których możemy zaliczyć dużą przewodność cieplną, odporność na wysokie ciśnienia i  temperaturę oraz efektywność energetyczną.