Wymagania dla łączników z miedzi i stopów miedzi

Łączniki z miedzi i stopów miedzi służą do łączenia rur miedzianych w instalacjach stosowanych w budownictwie. Aby instalacja była trwala, niezawodna i bezpieczna muszą być spełnione wymagania dla łączników wynikające z przepisów prawnych, norm i rozporządzeń, które przedstawiono w załaczonym tekście

Pobierz: Wymagania-dla-łączników-z-miedzi-i-stopów-miedzi.pdf (Unknown)