Wykonanie połączenia zaprasowywanego rur miedzianych – film

Połączenia zaprasowywane rur miedzianych dopuszczalne są dotychczas tylko w instalacjach wodociągowych oraz ogrzewania wodnego do 110 st.C i przy ciśnieniach nie większych niż 1,6 MPa. Łączniki powinny posiadać znak jakości znanych producentów i mogą być użyte do łączenia tylko rur dopuszczonych do stosowania a więc spełniających wymagania określone w świadectwie (certyfikacie) jakościowym.
W niektórych krajach europejskich dopuszczono już ten rodzaj połączeń w instalacjach gazowych pod pewnymi warunkami (specjalne oznakowanie certyfikujące).

źródło: materiały firmy Wieland