Wpływ prędkości przepływu wody na pracę miedzianej instalacji wody ciepłej i zimnej

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody. Dla większości inwestorów, projektantów, instalatorów czy zarządców budynków głównym kryterium wyboru materiału w instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej jest koszt inwestycyjny. Liczne publikacje naukowe i fora internetowe informują o problemach eksploatacyjnych w instalacjach  z różnych materiałów, dowodząc, że o wyborze materiału powinny decydować również inne przesłanki, koszt przedwczesnej wymiany instalacji wodociągowej (np. z powodu korozji) jest bowiem dużo wyższy niż pierwotny koszt zakupu. Ważną kwestią jest również spełnienie wymagań przepisów dotyczących stosowania materiałów instalacyjnych. Należy ponadto zwrócić uwagę na: bezpieczeństwo użytkowania, warunki zdrowotne, oszczędność energii oraz problemy ekologiczne i energetyczne związane z utylizacją wycofanych z użytkowania przewodów.

Pobierz: Wpływ-prędkości_edited.pdf (Unknown)