Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na jakość wody

Podręcznik dla inwestorów lub właścicieli (zarządców) budynków, planujących budowę lub modernizację instalacji wodociągowych, którzy mają podjąć decyzję, z jakiego materiału instalacje te będą wykonane.
W chwili obecnej podstawowym kryterium wyboru materiału instalacyjnego jest jego cena, przy czym brany pod uwagę jest zazwyczaj tylko koszt zakupu rur, a nie całkowity koszt wykonania instalacji. Takie ograniczone podejście do problemu wyboru materiału instalacyjnego nie gwarantuje osiągnięcia dwóch podstawowych celów: zapewnienia
bezawaryjnego działania instalacji w wymaganym okresie 50 lat eksploatacji oraz zapewnienia odpowiedniej jakości ciepłej i zimnej wody pobieranej przez ludzi.
W podręczniku dużo uwagi poświęcono zagadnieniu jakości wody z instalacji wodociągowych wykonanych z miedzi. Omówiono korzyści, jakie wynikają z użytkowania instalacji z miedzi, a także zagrożenia dla jakości wody i trwałości instalacji, jakie mogą być spowodowane błędami w projektowaniu, wykonaniu i użytkowaniu instalacji.

Pobierz: Wpływ-instalacji-wodociągowych-z-miedzi-na-jakość-wody-2.pdf (Unknown)