Technologie energooszczędne dla budynków. Korzyści z automatyki

System automatyki budynkowej i sterowania w budynku pomaga zwiększyć komfort i wydajność pracowników, ograniczyć zużycie energii i w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztów i rachunków.
Czy wiesz, że właściwe wdrożenie automatyki budynkowej mogłoby ograniczyć emisję CO2 nawet o 156–419 mln ton rocznie.
Inne fakty:
1. Zasilanie  budynków  stanowi  40% zużycia  energii w Europie, najwięcej ze wszystkich sektorów.
2. 2/3 obecnych   budynków Europy  będzie dalej eksploatowana w 2050 roku.
3. Zwiększona  produkcja  urządzeń  do automatyki budynkowej  mogłaby  bezpośrednio  s tworzyć  około 250 000 miejsc pracy; do 2030 roku w całej Europie pośrednio  powstałoby  ponad  3miliony  miejsc zatrudnienia.
4. Rozwój automatyki budynkowej w Europie zmniejsza  emisję gazów cieplarnianych w takim samym stopniu  jak usunięcie z dróg od  82 do 220 mln samochodów.

Pobierz: Automatyka-Budynkow_edited.pdf (Unknown)