Technologia zaprasowywania z profilem SC-Contur. Łączą się tylko zalety.

Nowy rodzaj złączek zaciskowych SC-Contur daje dodatkową korzyść wykonawcy. Wykonywanie instalacji z rur miedzianych poprzez lutowanie może nie zapewnić pełnej szczelności połączeń, szczególnie, gdy ich ilość jest znaczna. Drobne nieszczelności mogą być wykryte później już w trakcie użytkowania instalacji. Złączki SC-Contur gwarantują, że nawet przy minimalnym lub maksymalnie wysokim ciśnieniu, niedokładnie wykonane połączenie zaciskowe zostanie natychmiast wykryte. Przy próbie ciśnieniowej w przedziale od 1 do 6,5 bara z nieszczelnego połączenia zacznie wypływać woda. Niezależne testy przeprowadzone przez jedną z wyższych uczelni na zlecenie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego potwierdziły tą cechę. Stąd też złączki SC-Contur firmy Viega są szczególnie zalecane dla instalacji niskociśnieniowych – gdzie łatwo jest przeoczyć niezaprasowane złączki w ramach zwykłej kontroli wzrokowej.