Miedź w instalacjach wody pitnej

Właściwy wybór materiału na instalacje wody pitnej ma znaczący wpływ na jakość wody. Właściwie dobrany materiał zabezpiecza wodę przed zmianami smaku, zapachu i barwy wody. Instalacje powinny także zabezpieczać wodę przed przed wtórnymi skażeniami mikrobiologicznymi, gdyż powierzchnie wewnętrzne instalacji mogą być miejscem namnażania się bakterii chorobotwórczych i pasożytów. Szczególnie groźne są bakterie legionelli i e-coli. Instalacje …

Przejdź do artykułu

Instalacje ciepłej i zimnej wody z miedzi.

Rury i złączki miedziane doskonale nadają się do wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Są one ważnym ogniwem skutecznego zapobiegania powstawaniu bakterii legionella w instalacjach wodnych. Artykuł z grudniowego wydania Magazynu Instalatora

Przejdź do artykułu

Ochrona przed bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych z miedzi

Bakterie Legionella występują powszechnie w środowisku naturalnym, w takich miejscach jak zbiorniki wodne, kałuże, strumyki, wody termalne, wilgotna gleba itp., ale w liczbie, że nie stwarza to zagrożenia dla zdrowia ludzi. Problem pojawia się wtedy, gdy nastąpi namnożenie się bakterii Legionella w instalacjach i urządzeniach wodnych, które wytwarzają aerozol wodno-powietrzny, takich jak wieże chłodnicze, instalacje …

Przejdź do artykułu

Zastosowanie rur miedzianych do modernizacji instalacji

Nawet najstaranniej wykonana instalacja sanitarna czy grzewcza po kilkunastu latach eksploatacji może wymagać modernizacji lub naprawy. Rury miedziane możemy stosować zarówno do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, jak i instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. Artykuł ukazał się w numerze 8/2016 magazynu Polski Instalator

Przejdź do artykułu

Dowód na skuteczność miedzi przeciwdrobnoustrojowej

Tłumaczenie artykułu dr Klausa Ockenfelda o nowych dowodach na skuteczność miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Autor wyjaśnia mechanizm biologiczny, który powoduje, że bakterie giną na powierzchniach miedzi. Opisuje procesy i wskazuje różnice zachodzące na powierzchniach suchych oraz na powierzchniach, w których płynie woda (środowisko mokre).

Przejdź do artykułu

BIAŁA KSIĘGA. Bakteria Legionella w instalacjach wody pitnej. Korzyści ze stosowania rur z miedzi.

Publikacja Copper Benelux omawia przyczyny powstawania i rozwoju bakterii legionelli w instalacjach wody pitnej oraz ich wpływu na zdrowie człowieka. W opracowaniu pokazano sposoby zapobiegania rozwojowi tych bakterii oraz korzyści ze stosowania rur miedzianych. Kwestie higieny są niezmiernie istotne tam, gdzie następuje kontakt materiałów z wodą nie tylko pitną, ale i użytkową. Kontakt z wodą …

Przejdź do artykułu