Systemowy panel grzewczy

Panele grzewcze to maksymalne ułatwienie montażu ogrzewania ściennego i skrócenie czasu jego wykonania.Dzięki zastosowaniu dwuściennych rur miedzianych typu CTX, ułatwione jest dodatkowo łączenie paneli oraz ich podłączanie do przewodów rozprowadzających wodę grzewczą. Panele można stosować na ścianach masywnych jak i lekkich działowych, a także na poddaszach, itp.. Zalety płaszczyznowego równomiernego oddawania ciepła paneli ściennych, można wykorzystać dodatkowo w okresie letnim. Możliwe jest bowiem chłodzenie płaszczyznowe przy zastosowaniu funkcji aktywnej lub pasywnej (chłód gruntu) w pompie ciepła.