Instalacje grzewcze

Wydłużenie cieplne rury miedzianej jest około 1,5 razy większe niż dla rury stalowej. Ale w porównaniu do popularnych rur z tworzyw sztucznych wydłużalność rur miedzianych jest już kilkakrotnie mniejsza. Przestrzeganie zasad doboru kompensacji wydłużeń cieplnych rur miedzianych, zabezpiecza instalację przed nieprawidłowościami w pracy, w szczególności przed niszczącym działaniem ewentualnych deformacji rur, jakie mogą powodować rozszczelnienie instalacji. Zasady kompensacji rur miedzianych w instalacjach grzewczych opisuje artykuł “Sposoby kompensacji miedzianych instalacji grzewczych” Zobacz na pełnym ekranie