Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Miedź i jej stopy stosuje się do produkcji rur i łaczników na instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne. Rury miedziane wykonane są zgodnie z normą PN-EN 12735-1. Norma określa skład chemiczny, wymiary, czystość ścianki wewnętrznej oraz sposób pakowania.
Elementy instalacji chłodniczych wykonane z miedzi powinny spełniać specjalne wymagania związane z występującymi naprężeniami mechanicznymi, cieplnymi i chemicznych. Muszą charakteryzować się odpornością na działanie stosowanych czynników chłodniczych. Miedź może współpracować z wiekszością czynników chłodniczych. Nie wolno jej stosować w instalacjach zawierających amoniak R 717.
Rur miedzianych nie wolno stosować w proekologicznych urzadzeniach chłodniczych na dwutlenek węgla R744, gdyż jego stosowanie wymaga wysokich ciśnień  roboczych wynoszących do 120 barów. W takich instalacjach stosuje się charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, rury i kształtki ze stopu o symbolu CuFe2P z 2,5% domieszką żelaza oraz śladową ilością fosforu.

Pobierz: Miedź-i-stopy-miedzi-w-instalacjach-chłodniczych._edited.pdf (Unknown)