RIGRID czyli integrowane planowanie instalacji OZE

Europejski system energetyczny musi stawać się coraz bardziej inteligentny i zrównoważony. Musi odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na energię, zapewniać bezpieczeństwo energetyczne oraz sprostać wymogom środowiskowym, np. poprzez włączanie OZE do systemu.

Projekt RIGRID realizowany jest na wybranych obszarach wiejskich Polski i Niemiec – o różnej infrastrukturze i warunkach klimatycznych, lecz takich samych wyzwaniach wynikających z wiejskiego charakteru obszaru oraz z perspektywą wdrażania w innych gminach krajowych, a także innych regionach Unii Europejskiej.

Jednym z wyników projektu RIGRID jest instalacja demonstracyjna w gminie Puńsk (składająca się m.in. z instalacji fotowoltaicznej, oczyszczalni ścieków oraz agregatu prądotwórczego typu diesel, a także bateryjnego zasobnika energii elektrycznej). Opracowane algorytmy, metody i system telemetryczny zostały zintegrowane w jedno narzędzie monitorowania i sterowania infrastrukturą energetyczną.