Przewody napowietrzne z miedzi stopowej

Elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii są często wznoszone w odległych miejscach. Pociąga to za sobą konieczność budowy nowych linii  energetycznych w celu połączenia ich z główną siecią elektroenergetyczną i przesyłania wytworzonej energii do miejsc poboru. Coraz większy udział energii odnawialnej w generacji energii elektrycznej jest powodem dużej zmienności dostawy energii. Sieć jest traktowana jako istotny element rozwiązania problemu tej zmienności, ponieważ umożliwia wymianę energii elektrycznej miedzy regionami, w których pojawia się jej nadmiar a regionami, gdzie występują chwilowe szczyty zapotrzebowania.

Pobierz: Przewody-napowietrzne-z-miedzi-stopowej.pdf (Unknown)