Oszczędzanie energii- poradnik

Broszura przedstawia zalety miedzi w nowoczesnych technologiach oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych. W poradniku opisano świadectwo energetyczne, które określa charakterystykę energetyczną budynków i mieszkań oraz kiedy jest wymagane. Wyjaśnia funkcjonowanie źródeł energii odnawialnej takich jak energia termalna, solarna i ogrzewanie peletami. Przedstawiona jest również dodatkowa korzyść stosowania tego typu energii, którą jest możliwość zdobycia dofinansowania w postaci preferencyjnych kredytów i dotacji państwowych.
Zobacz na pełnym ekranie