Oszczędzaj energię dzięki miedzi

Miedź, jako metal znany ze swej trwałości i zrównoważonego charakteru – długi okres użytkowania oraz całkowita przetwarzalność odgrywa ważną rolę w instalacjach sanitarnych, chłodniczych grzewczych, elektrycznych, jak również w oświetleniu oraz pokryciach dachowych budynków. Budownictwo ekologiczne, które na etapie projektowania, konstrukcji oraz funkcjonowania budynku ogranicza jego negatywny wpływ na środowisko, bazuje na kluczowych elementach takich jak efektywność energetyczna i inteligentne wykorzystanie źródeł energii. Aby zapewnić jedno i drugie, stosuje się technologie oparte na miedzi. Zatem im bardziej ekologiczny budynek, tym więcej miedzi znajdzie w nim zastosowanie.

Według Komisji Europejskiej, budynki są sektorem odpowiadającym za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w Unii Europejskiej. Renowacja i poprawa efektywności energetycznej stwarzają możliwość uzyskania znacznych oszczędności energii, które z kolei mogą zredukować całkowite zużycie energii w Unii Europejskiej o 5-6% i obniżyć emisję CO2 o około 5%. Jeżeli spojrzymy na ewolucję potrzeb energetycznych sektora mieszkaniowego, to widzimy, że radykalnie zmniejszyła się ilość energii zużywanej dla celów ogrzewania, w wyniku czego ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobem oszczędzania energii i pieniędzy. Wymiennik ciepła zainstalowany na odpływie do kanalizacji może skutecznie odzyskiwać tę energię, obniżając nasze zużycie energii w sposób kosztowo efektywny. Nowe modele wymienników ciepła do odzysku ciepła z wody odpływowej z prysznica w budynkach mieszkalnych są w stanie odzyskać ponad 50% ciepła odpadowego pochodzącego z odpływów i zapewnić dobry zwrot z inwestycji.

System odzysku ciepła ze ścieków nie posiada ruchomych części i jego działanie nie wymaga zasilania elektrycznego. Odpowiednio skonstruowany wymiennik ciepła z rur miedzianych przenosi energię cieplną gorącej wody odpływającej z prysznica do doprowadzanej zimnej wody, podgrzewając ją z około 10°C do 25°C. Zimna woda dopływająca do zaworu mieszającego jest zatem cieplejsza i znacznie mniej ciepłej wody jest pobierane z ogrzewacza lub z instalacji solarnej. W systemach z pojemnościowym ogrzewaczem wody, ciepło odzyskane z prysznica można wykorzystać do wstępnego podgrzewania wody w zbiorniku.

Dzięki swojej wysokiej przewodności cieplnej miedź jest idealnym materiałem do wytwarzania wszelkiego rodzaju wymienników ciepła. Jest łatwa w obróbce i łączeniu oraz posiada wysoką odporność na korozję. Istnieje wiele sposobów wykorzystania miedzi w ogrzewaniu i chłodnictwie. Miedź może być stosowania w postaci litego materiału odprowadzającego ciepło przez wypromieniowanie, jako rura przenosząca czynnik chłodniczy, jako powierzchnia pobierająca energię słoneczną. Może być użyta jako ciepłowód lub część pompy ciepła, albo jako materiał żeber odprowadzających ciepło do powietrza lub pobierających ciepło z otoczenia, a także jako przewodnik ciepła z jednego materiału do innego. Umożliwia łatwe tworzenie, zarówno prostych jak i złożonych, konfiguracji w celu uzyskania maksymalnej efektywności kosztowej przenoszenia energii.

Ogrzewanie i chłodzenie stanowi 48% europejskiego zapotrzebowania na energię końcową. 70% z tego to ciepło o niskich lub średnich parametrach temperaturowych poniżej 250°C. Miedź jest wykorzystywana w różnego rodzaju zastosowaniach
związanych z czystą energią takich, jak solarna energia cieplna, energia z biomasy i geotermalna. Typowe zastosowania obejmują: grzejniki, chłodnice lub oziębiacze powietrza, chłodnice oleju oraz klimatyzatory stosowane w transporcie; radiatory dla urządzeń elektrycznych, ogrzewacze wody, pompy ciepła dla ogrzewania wody w zastosowaniach domowych i przemysłowych oraz wężownice w klimatyzatorach i jednostkach chłodniczych. Dzięki miedzi i właściwemu
zaprojektowaniu, wymienniki ciepła mogą być przyjazne dla środowiska, oszczędne i przystosowane w przyszłości do naturalnych czynników chłodniczych.

Broszura “Odzysk ciepła z wody prysznicowej z użyciem rur miedzianych” poswiecona jest wymiennikom ciepła zainstaklowanym na odpływie do kanalizacji, które skutecznie odzyskują energię obnizając nasze zuzycie energii w sposób kosztowo efektywny.

Pobierz: Save-Energy-With-Copper-1-Heat-recovery-from-shower-water-Polish-1.pdf (Unknown)