Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe z wykorzystaniem rur miedzianych

Ogrzewanie podłogowe, to niskotemperaturowy system ogrzewania z temperaturą zasilania zazwyczaj 45°C, lub niższą, o dużej powierzchni, który praktycznie zmienia podłogę w jeden, wielki grzejnik.

Zaoszczędź na kosztach energii, zachowując taki sam komfort!

Ciepło promieniujące z podłogi powoduje mniejsze turbulencje powietrza w pomieszczeniu i stwarza bardziej przyjemny klimat we wnętrzu, niż ciepło z tradycyjnych grzejników mocowanych na ścianie. Lepsza równomierność temperatury oraz bezpośrednia emisja ciepła przez promieniowanie, umożliwiają obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu o kilka stopni bez pogorszenia komfortu. Ocenia się, że każde obniżenie temperatury o 1⁰C przynosi oszczędność kosztów ogrzewania. System jest odwracalny, zatem w lecie może być wykorzystywany do chłodzenia. Właściciele budynków cenią sobie także “niewidzialne” rozwiązania, które dają swobodę kreatywnego projektowania przestronnych wnętrz.

Miedź: klucz do efektywności energetycznej i niezawodności

Dzięki doskonałej przewodności cieplnej miedzi (“czerwony metal” 1000 razy lepiej przewodzi ciepło niż np. tworzywa sztuczne) można obniżyć temperaturę wody zasilającej o 2-3⁰C w porównaniu z innymi systemami, przy założeniu takiej samej sprawności cieplnej. Jest to dodatkowo korzystne przy współpracy z odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła, solarne kolektory grzewcze, systemy geotermalne) i znacząco obniża zużycie energii i emisję CO2, gdyż źródła te są bardziej efektywne przy niższych temperaturach przepływu.
Jeżeli założymy podobną temperaturę wody zasilającej to, w porównaniu z instalacją z tworzywa sztucznego, potrzebna długość rur jest mniejsza i odstępy pomiędzy między rurami mogą być większe przy zachowaniu tej samej temperatury w pomieszczeniu, w sumie: mniejsza długość, mniej krzywizn, mniejszy spadek ciśnienia w przewodzie, mniejsza energia potrzebna do wymuszenia obiegu wody.
Niezawodność miedzi została dowiedziona na przestrzeni wielu dekad w milionach europejskich domów, wykorzystujących miedziane rury w różnych zastosowaniach. Jeden z pierwszych systemów ogrzewania podłogowego z rurami miedzianymi zainstalowano w 1954 r. w Katedrze w Lodi, we Włoszech, i system ten doskonale funkcjonuje do dzisiaj.
Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej miedzi, jej wysoka odporność na korozję, brak starzenia się lub degradacji z upływem czasu oraz całkowita nieprzepuszczalność dla tlenu, gwarantują trwałość systemu. Miedziany system ogrzewania podłogowego nie wymaga regularnego przepłukiwania, nie występują w nim zatkania z powodu braku lub uszkodzenia bariery tlenowej. Ponadto, kowalność miedzi ułatwia układanie rur i instalowanie systemu.
Trwałość miedzi jest nieograniczona i nie ma fazy końcowej. Miedź może być wielokrotnie przetwarzana bez utraty swoich właściwości, jest więc materiałem zrównoważonym środowiskowo, który ma kluczowe znaczenie dla budowania gospodarki o zamkniętym obiegu.

Zróżnicowane systemy które mogą spełnić wszelkie wymagania

Instalacja z rur miedzianych spełnia wszystkie wymagania ogrzewania lub chłodzenia podłogowego – zarówno w budynkach nowobudowanych, jak w przypadkach instalowania energetycznie efektywnego ogrzewania przy modernizacji starych budynków.
Klasyczny system mokry jest idealnym rozwiązaniem ogrzewania/chłodzenia podłogowego dla różnych konstrukcji podłogi w nowobudowanych domach. Rury miedziane powlekane tworzywem sztucznym (12×0,7 mm lub 14×0,8 mm) albo rury cienkościenne zintegrowane z powłoką polietylenową 14 x 2 mm (warstwa miedzi 0,3 mm) są układane w jastrychu pływającym, cementowym lub anhydrytowym.
W przypadkach renowacji można stosować technologię suchą, nie wymagającą wody. Rura miedziana jest układana, mocowana i przykrywana gotowymi płytami podkładowymi pod podłogę. Jest to system lekki, czysty, łatwy w montażu, po podłodze można chodzić natychmiast po zainstalowaniu. W zależności od wymagań systemu mogą być stosowane miedziane rury cienkościenne w osłonie z tworzywa sztucznego lub gołe rury miedziane.
Gdy wykonanie instalacji ma być szybkie, przy małej wysokości konstrukcji podłogi, oraz wymagana jest mała bezwładność cieplna i dobre właściwości regulacyjne, goła rura miedziana jest zalewana lanym asfaltem bitumicznym.

Pobierz: Ogrzewanie-i-chłodzenie-podłogowe-z-wykorzystaniem-rur-miedzianych.pdf (Unknown)