Odzysk energii z wody odpływowej

Broszura prezentuje rolę miedzi w systemach odzyskiwania ciepła z wody odpływowej. Według Komisji Europejskiej, budynki są sektorem odpowiadającym za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w Unii Europejskiej. Renowacja i poprawa efektywności energetycznej stwarzają możliwość uzyskania znacznych oszczędności energii, które z kolei mogą zredukować całkowite zużycie energii w Unii Europejskiej o 5- 6% i obniżyć emisję CO2 o około 5%.
Jeżeli spojrzymy na ewolucję potrzeb energetycznych sektora mieszkaniowego, to widzimy, że radykalnie zmniejszyła się ilość energii zużywanej dla celów ogrzewania, w wyniku czego ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobem oszczędzania energii i pieniędzy.
Wymiennik ciepła zainstalowany na odpływie do kanalizacji może skutecznie odzyskiwać tę energię, obniżając nasze zużycie energii w sposób kosztowo efektywny.
Dzięki swojej wysokiej przewodności cieplnej miedź jest idealnym materiałem do wytwarzania wszelkiego rodzaju wymienników ciepła. Jest łatwa w obróbce i łączeniu oraz posiada wysoką odporność na korozję.

Zobacz na pełnym ekranie

Pobierz plik: oszczędzaj energię dzięki miedzi