Ochrona przed bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych z miedzi

Bakterie Legionella występują powszechnie w środowisku naturalnym, w takich miejscach jak zbiorniki wodne, kałuże, strumyki, wody termalne, wilgotna gleba itp., ale w liczbie, że nie stwarza to zagrożenia dla zdrowia ludzi. Problem pojawia się wtedy, gdy nastąpi namnożenie się bakterii Legionella w instalacjach i urządzeniach wodnych, które wytwarzają aerozol wodno-powietrzny, takich jak wieże chłodnicze, instalacje wodociągowe, instalacje klimatyzacyjne, baseny perełkowe, nawilżacze, myjnie samochodowe, a także urządzenia medyczne, przede wszystkim inhalator i turbiny dentystyczne. Część w/w instalacji i urządzeń stanowi wyposażenie techniczne budynków.

Pobierz: Ochrona-przed-baketriami.pdf (Unknown)