Europejski Instytut Miedzi

Europejski Instytut Miedzi (EIM) z siedzibą we Wrocławiu jest organizacją powołaną w 1995 roku przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów. EIM jest jednym z dwunastu europejskich centrów promocji miedzi działających w ramach European Copper Institute (Europejskiego Instytutu Miedzi) przy współpracy z International Copper Association. Działania Instytutu koncentrują się na promowaniu zastosowań miedzi i jej stopów w takich dziedzinach jak: architektura, budownictwo, elektrotechnika i energetyka. Głównym celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat korzyści wynikających z zastosowania miedzi oraz jej pozytywnego wpływu na naturalne środowisko i zdrowie człowieka. Zadanie to jest realizowane poprzez organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, na których przekazywane są profesjonalne informacje o standardach oraz doświadczeniach dotyczących zastosowań miedzi. Patrz Działalność . EIM w swoich zbiorach posiada szereg publikacji, aktualne informacje rynkowe, raporty techniczne oraz bibliotekę video. Materiały te mają za zadanie prezentować rzetelne informacje na temat korzyści wynikających z zastosowań miedzi, a kierowane są do szerokiego spektrum potencjalnych jej odbiorców. Patrz Publikacje . Europejski Instytut Miedzi jest instytucją, która swoim działaniem nie wspiera żadnej z firm o charakterze komercyjnym. Nie czerpie również ze swojej działalności korzyści materialnych. W roku 2000 przy współpracy z European Copper Institute, stworzone zostało przy Instytucie stanowisko: Dyrektor ds. Programów Elektrycznych na Europę Środkową. Działania dyrektora zróżnicowane są w zależności od regionu. W Polsce uwaga koncentrowana jest głównie na programie oszczędności energii elektrycznej i kwestiach uregulowań prawnych dla instalacji elektrycznych. Na obszarze Węgier, Czech i Słowacji koordynator merytorycznie konsultuje działania Centrum Węgierskiego oraz poszukuje nowych partnerów i dziedzin dla promocji miedzi. W pozostałych krajach regionu, służy on przede wszystkim określaniu obecnego potencjału konsumpcji miedzi oraz perspektyw rozwojowych dla zastosowań miedzi w branży elektrycznej.