Europejski Instytut Miedzi (dawniej Polskie Centrum Promocji Miedzi) działa od 1995 r. i jest jednym z europejskich biur promocji miedzi działających w ramach Copper Alliance – globalnej organizacji promującej zastosowania miedzi i jej stopów w wielu dziedzinach gospodarki i przemysłu.

Od 2010 roku właścicielem Europejskiego Instytutu Miedzi jest European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli, który działa na rzecz największych światowych producentów i przetwórców miedzi. Działalność programową sieci Copper Alliance finansuje i koordynuje International Copper Association (ICA) z siedzibą w Waszyngtonie (USA).

Europejski Instytut Miedzi jest organizacją non-profit, a głównym celem działalności  jest tworzenie warunków na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty z miedzi i jej stopów oraz poszerzanie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających ze stosowania miedzi,  a w szczególności jej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Zadania realizowane są poprzez m.in. organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, badania rynkowe oraz naukowe, aktywny udział w projektach technologicznych, działania komunikacyjne (w tym serwisy internetowe) oraz public relations. W swoich zbiorach posiadamy szereg publikacji, raportów rynkowych oraz opracowania norm i wytycznych projektowania. Materiały te zawierają rzetelne informacje na temat korzyści wynikających ze stosowania miedzi i kierowane są do szerokiego spektrum odbiorców.

Europejski Instytut Miedzi wspiera także procesy legislacyjne – nowelizuje krajowe przepisy wykonawcze dostosowując je do standardów europejskich, wydaje normy i komentarze do norm oraz służy radą w kwestii optymalizacji rozwiązań przemysłowych.

Instytut koncentruje się na upowszechnianiu zastosowań miedzi w architekturze, budownictwie, elektrotechnice, energetyce (w tym odnawialnej), telekomunikacji, ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia. Odpowiada m.in. na polskim rynku, za wdrożenie produkcji wyrobów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (Cu+).

W Europie, ECI zarządza siecią biur promocji miedzi, z których część posiada niemal 80-letnie doświadczenie zarówno w promocji jak i obronie produktów z miedzi. Największa wartość naszych usług oferowanych zarówno przemysłowi jak i partnerom rynkowym, opiera się na wiedzy, kompetencji i doświadczeniu naszych współpracowników i ekspertów.


European Copper Institute, biuro w Polsce
ul. św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław
tel.: (71) 78 12 502
fax: (71) 78 12 504
mail: biuro@copperalliance.pl