Akademia Miedzi zawiera zbiór informacji na temat wykorzystania miedzi w instalacjach cieplej i zimnej wody, grzewczych, gazowych oraz elektrycznych. Ponadto można tu znaleźć informacje o zastosowaniu miedzi w klimatyzacji, chłodnictwie oraz urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

O akademii

Poszczególne instalacje zostały przedstawione w działach: Prezentacje, Filmy i Publikacje.

Oprócz opisu własności miedzi takich jak m.in. trwałość, niezawodność, odporność na wysoką temperaturę i korozję, a także 100% recykling, przedstawione są też przepisy prawne, rozporządzenia oraz wytyczne, które umożliwiają stosowanie miedzi wielu obszarach oraz gwarantują jej długotrwałe i bezawaryjne wykorzystywanie.

W ramach Akademii działa Centrum Informacji o Instalacjach z Miedzi (CIIM), którego zadaniem jest udzielanie rzetelnej informacji w zakresie stosowania rur miedzianych w instalacjach powszechnie wykorzystywanych w budownictwie. CIIM, dysponując grupą wybitnych specjalistów, gwarantuje fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z projektowaniem i wykonywaniem instalacji z rur miedzianych. Wszelkie informacje oraz porady udzielane są bezpłatnie, drogą pisemną, mailową lub telefoniczną.

Na strony Akademii Miedzi zapraszamy projektantów, instalatorów, inspektorów nadzorów oraz użytkowników instalacji, zarówno instytucjonalnych (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe), jak i indywidualnych.