Nowatorski projekt RIGRID

Projekt Rigrid jest poligonem do testowania układów zasilania obszarów wiejskich, alternatywnych w stosunku do rozwiązań oferowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz demonstracją takich rozwiązań. Źródłem energii w tych układach są OZE, zwłaszcza niskoskalowe, takie jak panele PV oraz perspektywicznie turbiny wiatrowe czy biogazowe układy kogeneracyjne.

Wzorcem, z którego czerpana jest inspiracja jest gmina Dardesheim w Niemczech, która modelowo realizuje własne potrzeby energetyczne i zarabia na OZE, głównie energii z wiatru. Takie podejście skutkuje zdecydowaną poprawą ciągłości zasilania odbiorców lokalnych, zwłaszcza obszarów wiejskich i zasilanych tylko z jednej linii SN, takich jak Puńsk. Dodatkowo testowane algorytmy zasilania mogą obniżyć koszty zaopatrzenia w energię.

Miedź jest beneficjentem OZE, gdyż do budowy takich elektrowni i wyprowadzenia z nich mocy, zużywa się kilkukrotnie więcej miedzi w przeliczeniu na jednostkę mocy niż w elektrowniach węglowych. Rigrid testuje różne schematy zasilana, włącznie z pracą wyspową, wspomaganą magazynem energii. Zarówno rozbudowa sieci lokalnej wymagana do zapewnienia wielotorowego zasilania jak i magazyny energii wymagają również stosowania miedzi. Kable, transformatory, rozdzielnice, układy energoelektroniczne wymagają stosowania miedzi w ilości od 1 do 3 ton na przyłącze lokalne o mocy 1 MW, natomiast 10% masy baterii litowo jonowej to miedź.

Reasumując, miedź wykorzystywana w OZE, rozbudowie sieci lokalnych, nowoczesnym sterowaniu i magazynowaniu.