Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Projektując instalacje elektryczne należy uwzględniać wymagania polskiego prawa w tym w szczególności Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia instalacji opisane są w normie N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”
Modernizowane instalacje powinny uwzględniać również instalacje niskoprądowe takie jak: telefoniczna, instalacja domofonowa, czy instalacja telewizyjna.
Opierając się na obowiązujących przepisach, normach oraz innych opracowaniach prezentowane wytyczne omówiają zagadnienia i problemy związane z opracowaniem projektu modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte budynki mieszkalne 5 i 11 kondygnacyjne, wymagające modernizacji istniejących instalacji: elektrycznej i teletechnicznej.

Pobierz: Modernizacja-instalacji-elektrycznych.pdf (Unknown)