Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono nową koncepcję napowietrznych przewodów elektroenergetycznych wykorzystujących rdzenie nośno-przewodzące wykonane ze stopów Cu-Ag charakteryzujących się zespołem wysokich własności wytrzymałościowych i elektrycznych (Rm>1000MPa, γ>75%IACS). Nowe rodzaje przewodów umożliwiają przesył energii elektrycznej w temperaturze roboczej do 150°C w warunkach istotnie podwyższonej obciążalności prądowej w porównaniu do obecnie stosowanych typów przewodów. Proponowane rozwiązanie umożliwia obniżenie strat przesyłu energii elektrycznej do 40% w zależności od zastosowanego typu przewodu.
Zobacz na pełnym ekranie