Instalacje elektryczne

Podręcznik “Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. wytyczne projektowania” omawia zagadnienia i problemy związane z modernizacją instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte typowe budynki 5 i 11 kondygnacyjne z wielkiej płyty wymagające modernizacji istniejących instalacji elektrycznej i teletechnicznej, które przy projektowaniu modernizacji powinny uwzględniać aktualne wymagania prawa polskiego w tym w szczególności Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Zobacz na pełnym ekranie