Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jest procesem, który obejmuje tworzenie cyfrowych reprezentacji fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk przedsięwzięcia budowlanego i zarządzanie nimi. Jednym z kluczowych wyników tego procesu jest model budynku, cyfrowy opis każdego aspektu budowanego obiektu. Model ten wykorzystuje informacje zbierane w toku współpracy i uaktualniane na kluczowych etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tworzenie cyfrowego modelu budynku umożliwia wszystkim, którzy współdziałają w procesie budowy, zoptymalizowanie swoich działań i w rezultacie zwiększenie wartości środka trwałego w całym okresie okresu jego użytkowania.

Pobierz: Modelowanie-Informacji-o-Budynku-BIM.pdf (Unknown)