Międzynarodowe Certyfikaty Jakości Budynków

Wydane przez Radę Unii Europejskiej Dyrektywy 2012/27/UE oraz 2009/125/WE ustanawiają wymogi dotyczące ekoprojektu, wprowadzonego w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zminiejszenia oddziaływania na środowisko produktów związanych z energią. Przepisy te wymusiły dynamiczny rozwój  budownictwa zrównoważonego i wprowadzenie do tego sektora gospodarki Międzynarodowych Systemów Certyfikacji Wielokryteriowej LEED, BREEM, DGNB, HQE oraz WELL Building Standard®. Wpływają one na konieczność stosowania w budownictwie rozwiązań energooszczędnych, stosowania odnawialnych źródeł  oraz ekologicznych materiałów.
Stosowanie miedzi gwarantuje spełnienie warunków energooszczędnego i ekologicznego budownictwa.

Pobierz: MIędzynarodowe-Certyfikaty-Jakości_edited.pdf (Unknown)