Miedź w instalacjach wody pitnej

Właściwy wybór materiału na instalacje wody pitnej ma znaczący wpływ na jakość wody. Właściwie dobrany materiał zabezpiecza wodę przed zmianami smaku, zapachu i barwy wody. Instalacje powinny także zabezpieczać wodę przed przed wtórnymi skażeniami mikrobiologicznymi, gdyż powierzchnie wewnętrzne instalacji mogą być miejscem namnażania się bakterii chorobotwórczych i pasożytów. Szczególnie groźne są bakterie legionelli i e-coli. Instalacje z rur miedzianych są trwałe, niezawodne i nie zmieniają smaku i zapachu wody. Mają własności bakteriostatyczne i zapobiegają rozwojowi bakterii chorobotwórczych. Jednak woda  powinna spełniąć wymagania takie jak wielkość pH, zawartość jonów azotowych oraz  stosunek zasadowości ogólnej do jonów siarczanowych.
Do wykonywania instalacji wodnych stosuje sie rury miedziane instalacyjne wykonane zgodnie z norma PN EN 1057. Minimalna grubość ścianki rury nie może byc mniejsza niz 1mm. W projektowaniu należy stosować odpowiednie prędkości przepływu, łuki zamiast kolan oraz filtry. Szczegóły w załączonym pdf.

Pobierz: Instalacje-wody-pitnej.pdf (Unknown)