Miedź w instalacjach sprężonych gazów medycznych

Rury do gazów medycznych podlegają takim samym regulacjom, jak każdy inny wyrób medyczny i muszą spełniać wymagania określone w dyrektywie 93/42/EEC i być przyporządkowane do odpowiedniej klasy w zależności od wpływu wyrobu na organizm ludzki. Rury produkowane specjalnie do zastosowań z gazami medycznymi, czyli urządzenia do transportu produktów leczniczych klasyfikowane są jako wyrób medyczny klasy IIa/IIb i w ocenie zgodności wyrobu musi uczestniczyć jednostka notyfikowana, mająca akredytację do oceny wytwórcy w danym kraju.

W Polsce, w odróżnieniu od innych krajów europejskich, nie obowiązuje norma EN ISO 13348, zgodnie z którą dodatkowo rury powinny być opatrzone znakiem CE dla produktów medycznych. Zgodnie z normą EN 13348-1 [3] rura taka nie musi mieć znaku CE dla gazów medycznych.

Pobierz: Miedz-w-instalacjach-sprężonych-gazow-medycznych.pdf (Unknown)