Miedź w instalacjach – ogólnie

Międzynarodowe Certyfikaty Jakości Budynków


Wydane przez Radę Unii Europejskiej Dyrektywa 2012/27/UE oraz 2009/125/WE ustanawiają wymogi dotyczące ekoprojektu, wprowadzonego w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zminiejszenia oddziaływania na środowisko produktów związanych z energią.

Przejdź do artykułu »

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)


Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jest procesem, który obejmuje tworzenie cyfrowych reprezentacji fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk przedsięwzięcia budowlanego i zarządzanie nimi.

Przejdź do artykułu »

Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne oraz gazów medycznych


Kolejne wydanie wytycznych stosowania i projektowania (2017). Zostały one uaktualnione, a rozdziały o instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz gazów medycznych i próżni rozszerzono o wymagania i zalecenia projektowe oraz eksploatacyjne. Podręcznik przeznaczony jest dla projektantów, instalatorów oraz służb technicznych odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów. Zawiera przepisy prawne, normy oraz zalecenia jakie powinny być stosowane przy … Czytaj dalej Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne oraz gazów medycznych

Przejdź do artykułu »

Ocena możliwości wykorzystania miedzi w obiekcie basenowym


Miedź i jej stopy są materiałami o właściwościach fizycznych, które pozwalają na ich szerokie zastosowanie. Dziedzinami, w których powszechnie wykorzystuje się miedź, są instalacje wodne, grzewcze, chłodnictwo, klimatyzacja, gazy medyczne. Na rynku dostępna jest nowa kategoria materiałów powierzchniowych – miedź przeciwdrobnoustrojowa Cu+, która przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów i pleśni. Miedź jest również materiałem stosowanym … Czytaj dalej Ocena możliwości wykorzystania miedzi w obiekcie basenowym

Przejdź do artykułu »

Jak pozbyć się przykrego zapachu i wilgoci w łazience (Pitchbook 20)


Nowe budynki  są wyposażone w system wentylacji, który w sposób ciągły zapewnia świeże powietrze w całym domu i wszystkich mieszkaniach z osobna. Starsze budynki nie posiadają jednak tego rodzaju wentylacji. To właśnie ich najczęściej dotyczy problem utrzymywania się przykrego zapachu oraz wilgoci w łazience.

Przejdź do artykułu »

Miedź w instalacjach gazów medycznych


Broszura opisuje warunki stosowania rur i łączników w instalacjach gazów medycznych. Zawiera zbiór przepisów dot. stosowania miedzi w instalacjach gazów medycznych i próżni, normę EN 13348 dla rur miedzianych, warunki jakie powinny spełniać łączniki oraz metody łączenia, a także wymagania i zalecenia projektowe i eksploatacyjne oraz zasady bezpieczeństwa ich użytkowania.

Przejdź do artykułu »