Miedź w instalacjach grzewczych

Miedź jest materiałem, z którego wykonuje się rury i łączniki, które znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych w tym w ogrzewaniu płaszczyznowym. Swoją popularność miedź zawdzięcza doskonałym własnościom wykorzystywanym w produkcji rur i łączników z miedzi oraz w trakcie eksploatacji instalacji.
Właściwości miedzi, do których należą: wysoka plastyczność, duża trwałość, bakteriostatyczne oddziaływanie miedzi w stosunku do wody oraz odporność na korozję przez tworzenie warstwy tlenków na powierzchni roboczej, która zabezpiecza miedź przed dalszą korozją, sprawiają, że bardzo chętnie jest ona wykorzystywana w instalacjach grzewczych.
Instalacyjne rury miedziane stosowane w instalacjach ogrzewczych wykonane są zgodnie z europejską normą PN-EN 1057, zaś łączniki zgodnie z PN-EN 1254.
Do wykonywania instalacji z rur i łączników miedzianych wykorzystuje się połączenia nierozłączne, do których możemy zaliczyć lutowanie kapilarne lutem miękkim lub twardym oraz zaprasowywanie.
W instalacjach wykonanych z rur miedzianych można stosować grzejniki wykonane z miedzi, żeliwa, stali i aluminium.
W instalacjach wykonanych z rur miedzianych można stosować grzejniki wykonane z miedzi, żeliwa, stali i aluminium.
Do ogrzewania powierzchniowego stosuje się także innowacyjną rurę dwuwarstwową składającą się z cienkościennej rury miedzianej trwale zespolonej z osłoną polietylenu PERT.
Oferowane na rynku systemy ogrzewania płaszczyznowego z miedzi to systemy kompletne, których instalacja oszczędza czas montażu i gwarantuje wysokie walory użytkowe.

Pobierz: miedz-w-instalacjach-grzewczych.pdf (Unknown)