Miedź i odnawialne źródła energii

Artykuł „Miedź i odnawialne źródła energii” ukazał się w Magazynie Instalatora i przedstawia miedź jako podstawowy materiał stosowany w urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii jakimi są systemy solarne i pompy ciepła. W urządzeniach tych powszechnie stosuje się miedź z uwagi na jej doskonałą przewodność cieplną, odporność na wysokie temperatury oraz szeroki zakres metod łączenia począwszy od lutowania i spawania jak i do skomplikowanych technicznie procesów ultrasonograficznego i laserowego spawania. W artykule opisano także niskotemperaturowe płaszczyznowe systemy grzewcze wykonane z cienkościennej rury miedzianej z trwale zespolonej osłonie z tworzywa sztucznego PE –RT i przedstawiono zalety jej stosowania w porównaniu z rurami ALUPEX. Porównano koszty wykonania ogrzewania dla obu materiałów. Zobacz na pełnym ekranie