Lek przez rurkę – artykuł

Instalacje gazów medycznych stosowanych w leczeniu zdrowia ludzkiego podlegają szczególnie rygorystycznym wymaganiom. Jedynym materiałem, jaki dopuszcza się do zastosowania w tego typu przypadkach, jest wówczas miedź. Rury miedziane do gazów medycznych produkowane są w stanie twardym (R290) w postaci prostych odcinków po 5 mb lub w stanie miękkim (R220) w postaci kręgów. Rury miedziane do gazów medycznych swoim składem chemicznym oraz wymiarami nie różnią się od rur instalacyjnych i klimatyzacyjnych. Charakteryzują się one czystą i suchą powierzchnią wewnętrzną, którą określają wymagania normy EN 13348. Szersze informacje znajdą Państwo w artykule o zastosowaniu miedzi w instalacjach gazów medycznych w szpitalach i obiektach służby zdrowia.
Zobacz na pełnym ekranie