Lutowanie miękkie rur miedzianych – film video

Podstawową metodą łączenia rur i łączników z miedzi w instalacjach sanitarnych jest lutowanie kapilarne.
Podstawowymi materiałami do procesu lutowania kapilarnego są:
luty miękkie (o temp. topnienia 220 ÷ 250 oC),
luty twarde (o temp. topnienia 630 ÷ 890 oC),
− topniki, których zadaniem jest redukcja warstewek tlenkowych na oczyszczonych mechanicznie powierzchniach poddawanych następnie działaniu stopionego spoiwa (lutu).
Do połączeń rur miedzianych używa się także past lutowniczych (lutowanie miękkie) stanowiących mieszaninę topnika z odpowiednim lutem miękkim (min. 60% sproszkowanego lutu miękkiego).
Luty, ze względu na fakt stosowania ich w instalacjach wody pitnej muszą posiadać Atest Higieniczny wydany przez PZH.
Wymagania sanitarne nie dopuszczają do stosowania w instalacjach wody pitnej lutów zawierających kadm i ołów.
Kolejność czynności podczas lutowania miękkiego przebiega następująco:

  1. sprawdzenie i ewentualne kalibrowanie łączonych elementów,
  2. oczyszczenie powierzchni bosego końca rury oraz kielicha,
  3. powleczenie powierzchni bosego końca rury topnikiem,
  4. wsunięcie końca rury w kielich do wyczuwalnego oporu,
  5. równomierne podgrzewanie złącza do temperatury nieco powyżej punktu topnienia spoiwa,
  6. podanie spoiwa od krawędzi kielicha, które, topiąc się przy kontakcie z podgrzaną rurą, wciągane jest w szczelinę kapilarną aż do jej wypełnienia (nie ogrzewa się podawanego spoiwa),
  7. ochłodzenie złącza i usunięcie resztek topnika z obszaru złącza.

Lutowanie miękkie stosuje się do wykonywania instalacji wodnych i  grzewczych z rur miedzianych o średnicy do 28 mm. Można  lutować te instalacje o średnicach większych pod warunkiem, że podgrzejemy je do odpowiedniej temperatuty za pomocą gazowych palników z gazem do lutowania miękkiego. Może to jednak spowodowac niedogrzanie połaczenia i w konsekwencji nieszczelność połaczenia.