Filmy

Lutowanie miękkie rur miedzianych – film


Lutowanie miękkie i lutowanie twarde, są najczęściej stosowanymi technikami wykonywania połączeń rur miedzianych. Jest to specyficzna technika lutowania kapilarnego – połączenia końca jednej rury z kielichem łącznika lub kielichem drugiej rury. Szczelina między dwoma łączonymi elementami jest równomierna i tak mała, że powstaje efekt kapilarny (naczynia włoskowatego). Lutowanie miękkie zdefiniowane jest jako proces łączenia przy temperaturze poniżej 450°C, przy użyciu odpowiedniego spoiwa (lutu), którego punkt topnienia spełnia powyższy warunek. Lutowanie miękkie przebiega zawsze z udziałem topnika. Kolejność czynności podczas lutowania miękkiego przebiega następująco:

  1. sprawdzenie i ewentualne kalibrowanie łączonych elementów,
  2. oczyszczenie powierzchni bosego końca rury oraz kielicha,
  3. powleczenie powierzchni bosego końca rury topnikiem,
  4. wsunięcie końca rury w kielich do wyczuwalnego oporu,
  5. równomierne podgrzewanie złącza do temperatury nieco powyżej punktu topnienia spoiwa,
  6. podanie spoiwa od krawędzi kielicha, które, topiąc się przy kontakcie z podgrzaną rurą, wciągane jest w szczelinę kapilarną aż do jej wypełnienia (nie ogrzewa się podawanego spoiwa),
  7. ochłodzenie złącza i usunięcie resztek topnika z obszaru złącza.

źródło: materiały firmy Wieland