Miedź i jej dostępność w perspektywie długoterminowej

Dostępność surowców mineralnych Dostępność surowców mineralnych w przyszłości jest zwykle oparta na pojęciach rezerw i zasobów. Rezerwy są to złoża, które zostały odkryte, oszacowane i ocenione jako ekonomicznie rentowne. Zasoby są znacznie większe i obejmują rezerwy, złoża odkryte, które są potencjalnie rentowne oraz złoża nieodkryte, przewidywane na podstawie wstępnego rozpoznania geologicznego. Rezerwy miedzi na świecie …

Przejdź do artykułu

Akumulatorowe Systemy Magazynowania Energii – wydajność i okres eksploatacji

Każda sieć elektryczna — zarówno publiczna, jak i wewnętrzna odbiorcy energii — musi nieprzerwanie dbać o równowagę między podażą a zapotrzebowaniem na energię energetyczną. Nie zawsze jest to łatwe. Zapotrzebowania na energię elektryczną zawsze było zmienne, jednak zastosowanie odnawialnych źródeł energii spowodowało, że również pobór energii stał się bardziej zmienny i mniej przewidywalny niż w …

Przejdź do artykułu