Miedź i jej dostępność w perspektywie długoterminowej

Dostępność surowców mineralnych Dostępność surowców mineralnych w przyszłości jest zwykle oparta na pojęciach rezerw i zasobów. Rezerwy są to złoża, które zostały odkryte, oszacowane i ocenione jako ekonomicznie rentowne. Zasoby są znacznie większe i obejmują rezerwy, złoża odkryte, które są potencjalnie rentowne oraz złoża nieodkryte, przewidywane na podstawie wstępnego rozpoznania geologicznego. Rezerwy miedzi na świecie …

Przejdź do artykułu