Kable energetyczne i linie napowietrzne

Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektroenergetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce


Transformacja elektroenergetyki w kierunku produkcji i przesyłania energii elektrycznej przy możliwie niskiej emisji gazów cieplarnianych, stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej.Należy oczekiwać, że mimo spodziewanych problemów i trudności, jakie niesie ze sobą przestawianie gospodarki energetycznej na tory niskoemisyjne, korzyści z tego wynikające stanowić będą silny impuls rozwojowy nie tylko dla … Czytaj dalej Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektroenergetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce

Przejdź do artykułu »

Kable energetyczne i linie napowietrzne


Inwestorzy budujący nowe lub modernizujący istniejące linie elektroenergetyczne stają przed dylematem: czy zastosować linię napowietrzną, czy kablową. Aspekt ekonomiczny ogrywa oczywiście bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ciągle koszt budowy linii napowietrznej jest niższy niż koszt budowy równoważnej linii kablowej. Autor w publikacji “Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowych-uwarunkowania techniczne i społeczne” omawia preferencje i … Czytaj dalej Kable energetyczne i linie napowietrzne

Przejdź do artykułu »

Nowa generacja nisko stratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych


W pracy przedstawiono nową koncepcję napowietrznych przewodów elektroenergetycznych wykorzystujących rdzenie nośno-przewodzące wykonane ze stopów Cu-Ag charakteryzujących się zespołem wysokich własności wytrzymałościowych i elektrycznych

Przejdź do artykułu »