Jak giąć rury miedziane

Rurę miedzianą dzięki doskonałej plastyczności  łatwo można wyginać tworząc  łuki, które są niezbędne przy zmianie kierunku. Stosowanie poprawnych procedur technicznych, odpowiednich giętarek  oraz technologii pozwoli na uzyskanie powtarzalnych i  prawidłowych łuków.
Korzyści stosowania giętarek:
– możliwość szybkiego wykonania łuku,
– łatwość w tworzeniu łuków wielokrotnych,
– możliwość wykonania łuku na końcu rury,
– powtarzalność promienia gięcia, jakości wykonania oraz dokładności wykonania .
Stosowanie poprawnych procedur technicznych daje gwarancję, że giętarki zapewnią wykonanie powtarzalnych i doskonałych łuków oraz pozwoli na tworzenie szczególnych dzieł sztuki w nadawaniu kształtu instalacjom.
Krótki film instruktarzowy  prezentujący sposoby gięcia rur miedzianych za pomocą gientarki. Film przygotowany został przez  amerykańskie biuro International Copper Asociation,  światowej organizacji  zajmującej sie promocją zastosowań miedzi w różnych obszarach gospodarki.