Instalacje z miedzi nie muszą być drogie

Jedną z kluczowych decyzji, jakie muszą podjąć inwestorzy indywidualni, jest wybór materiałów do wykonania instalacji grzewczej i sanitarnej. W Polsce najpopularniejszym rozwiązaniem są instalacje wykonane z tworzyw sztucznych. Tymczasem znacznie korzystniejszym rozwiązaniem, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji domu, mogą być systemy oparte na cienkościennych rurach miedzianych.
Materiał z historią
Wykorzystanie miedzi w budownictwie ma długą historię. Zachowało się wiele starych budowli z kilkusetletnimi elementami wykonanymi
z tego wyjątkowego metalu. Jest to bowiem materiał bardzo trwały, niewymagający konserwacji. Miedź wyróżnia się również doskonałymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na zmiany ciśnienia i temperatury, nieprzepuszczalnością, a także odpornością na
większość szkodliwych czynników zewnętrznych, niepalnością (w razie pożaru nie ma ryzyka emisji toksycznych gazów) oraz możliwością
poddania jej w 100% recyklingowi.
Porównywalne koszty,czyli czas obalić mity
Pomimo tych wyjątkowych właściwości miedź w Polsce nie jest popularnym materiałem instalacyjnym. W powszechnym przeświadczeniu
instalacje wykonane z tego metalu są postrzegane jako drogie. Nie jest to jednak prawda. Pomimo że cena rury miedzianej jest wyższa niż takiego samego odcinka rury z tworzyw sztucznych, z uwagi na wyjątkowe właściwości miedzi całkowity koszt przygotowania instalacji jest porównywalny bez względu na zastosowany materiał. Dla przykładu warto przeanalizować koszty wykonania instalacji ogrzewania podłogowego oraz ciepłej i zimnej wody w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 160 m2. W całym budynku zaprojektowano ogrzewanie
podłogowe. Dodatkowo w celu zapewnienia komfortu w łazienkach przewidziano grzejniki ręcznikowe zasilane z rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego. Jako źródło ciepła zastosowano gazowy kocioł kondensacyjny. Na potrzeby analizy uwzględniono instalacje wykonane z cienkościennych rur miedzianych oraz rur z tworzywa PEX-AL-PEX. W obu przypadkach zastosowano zaprasowywany system łączenia instalacji.
Ogrzewanie podłogowe
W przypadku ogrzewania podłogowego pod uwagę należy wziąć przede wszystkim przewodność cieplną instalacji. W tym względzie
miedź jest znacznie bardziej wydajna niż tworzywo sztuczne. Dzięki temu rozstaw cienkościennych rur miedzianych może być dwukrotnie
większy (20 cm) niż rur PEX-AL-PEX (10 cm). W efekcie zużycie rur miedzianych oraz niezbędnych materiałów montażowych jest blisko dwukrotnie mniejsze w porównaniu do alternatywnego wariantu z rurą PEX-AL-PEX. Dodatkowo, uwzględniając dużo większą łatwość montażu, przekłada się to na krótszy czas niezbędny do przygotowania instalacji z cienkościennych rur miedzianych, co w przypadku projektów budowlanych ma duże znaczenie. Cienkościenne rury miedziane mają bowiem trwale zespoloną osłonę z tworzywa sztucznego PERT. Ich struktura umożliwia łatwą obróbkę, charakteryzują się też nieznaną dotychczas w przypadku rur metalowych elastycznością. W porównaniu
z klasycznymi rurami miedzianymi cienkościenna rura miedziana waży prawie o połowę mniej. Niepotrzebna jest piła lub obcinak – rurę można ciąć nożycami, a usuwanie zadziorów i kalibrowanie odbywa się w jednym cyklu. Łuki można wykonywać bez kształtek z niewielkimi
promieniami gięcia, ręcznie lub za pomocą giętarki. Technika łączenia opiera się na otwartym systemie: instalator może wybierać spośród dostępnych na rynku złączek zaprasowanych różnych producentów. Podsumowując, biorąc pod uwagę zarówno różnice w cenie, jak i ilość niezbędnych materiałów instalacyjnych, samych rur (cienkościennych miedzianych i PEX-AL-PEX), a także rozdzielaczy, śrubunków
połączeniowych oraz elementów mocujących można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że cena materiałów jest w obu przypadkach zbliżona.
Instalacje ciepłej i zimnej wody
Porównując koszty wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, w analizie uwzględniono instalacje wykonane z rury miedzianej
twardej połączonej lutowaniem miękkim oraz z rury polipropylenowej połączonej przez zgrzewanie. Przy jednakowej powierzchni budynku ilość zużytego materiału jest w obu przypadkach taka sama. Jednak koszt złączek w instalacjach polipropylenowych jest wyższy, gdyż są one w tym systemie droższe od tych stosowanych w instalacjach miedzianych. Po uwzględnieniu rur wraz ze złączkami instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana z rur polipropylenowych jest tylko o ok. 330 zł tańsza od instalacji wykonanej z rur miedzianych.
Czy to dużo? Nie, biorąc pod uwagę, że zastosowanie rur miedzianych w instalacjach ciepłej i zimnej wody jest wskazane ze względu
na szereg zalet, takich jak bakteriostatyczne właściwości miedzi, brak możliwości namnażania się glonów i bakterii, brak wpływu na smak i zapach wody

Pobierz: Instalacje-z-miedzi.pdf (Unknown)