Instalacje ogrzewcze z miedzi

Rury miedziane stosowane sa do wykonywania instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych ze wzgledu na doskonałe własnosci. Naleza do nich: wysoka plastycznosc, trwałosc, bakteriostatyczne oddziaływanie w stosunku do wody, odpornosc na korozje. Bardzo wazna zaleta, która posiadaja rury miedziane w odróznieniu od rur z tworzywa jest antydyfuzyjnosc. Miedz nie przepuszcza tlenu do wody w instalacji, który jest przyczyna korozji, a zwłaszcza elementów instalacji ze stali, w tym grzejników.
Instalacyjne rury miedziane stosowane w instalacjach ogrzewczych wykonane sa zgodnie z europejska norma PN-EN 1057, zas łaczniki zgodnie z PN-EN 1254. Rury miedziane dostepne sa na rynku w stanie twardym, półtwardym oraz miekkim. Do instalacji c.o. z grzejnikami najczesciej stosuje sie rury twarde, natomiast do ogrzewania powierzchniowego rury miekkie. Do łaczenia rur i łaczników miedzianych zastosuje sie połaczenia nierozłaczne i rozłaczne. Najbardziej popularna metoda łaczenia instalacji grzewczych z miedzi jest lutowanie kapilarne. Stosowane sa luty miekkie (temp. topnienia 220-250°C ) oraz luty twarde (630-890°C). Lutowanie miekkie stosuje sie do przewodów o srednicy do 28 mm,
twardych zas, gdy srednica jest wieksza od 28 mm. Zaleta tego typu połaczenia jest niska cena łacznika jednak kwalikacje instalatorów wykonujacych takie instalacje musza byc wysokie. Drugim coraz bardziej popularnym sposobem łaczenia miedzianych instalacji grzewczych jest zaprasowywanie. Przy tym rodzaju połaczenia wykorzystuje sie specjalny łacznik z elastyczna uszczelka, która po zaprasowaniu zaciskarka tworzy trwałe i nierozłaczne połaczenie. W stosunku do lutowania połaczenie jest bardziej estetyczne i prostsze oraz szybsze w montazu. Moze być wykonany przez instalatora o nizszych kwalikacjach. Łacznik zaprasowywany jest jednak drozszy od kształtki do lutowania.

Ogrzewanie grzejnikowe

W instalacjach z rur miedzianych mozna stosowac grzejniki wykonane z miedzi, zeliwa, stali i aluminium. Z punktu widzenia wzajemnej współpracy i wyeliminowania procesów elektrochemicznych najkorzystniejsze sa grzejniki miedziane. Przewodom miedzianym w instalacjach ogrzewczych korozja praktycznie nie zagraza pod warunkiem spełnienia przez wode instalacyjna wymagan jakosciowych okreslonych w normie PN-C-04607. Zgodnie z powyzsza norma w instalacjach w układzie miedz – stal (np. przy zastosowaniu grzejników stalowych) moze ona pracowac jedynie w systemie zamknietym oraz gdy suma stezenia jonów chlorkowych i siarczanowych bedzie wieksza od 50 mg/l, wymagana jest ochrona przeciwkorozyjna przy zastosowaniu inhibitorów korozji. Maja one za zadanie ochrone przeciwkorozyjna grzejników stalowych. Przy wykonywaniu instalacji grzewczych grzejnikowych z rur miedzianych twardych nalezy pamietac o kompensacji termicznej rur miedzianych. Najdłuzszy odcinek rury miedzianej nie wymagajacy kompensacji to 5 metrów. Odcinki dłuzsze wymagaja kompensacji przez odpowiednie prowadzenie przewodów (kompensacja naturalna) lub stosowanie elementów kompensujacych w instalacji.

Ogrzewanie powierzchniowe

Do ogrzewania płaszczyznowego stosujemy rury miedziane w stanie miekkim wykonane zgodnie z PN-EN 1057. Rura w stanie miekkim w kregach produkowana jest do srednicy 22 mm i sa powszechnie stosowane w ogrzewaniu podłogowym. Nalezy pamietac, ze nie wolno zalewac betonem gołych rur miedzianych. Na rynku dostepne sa systemowe rury miedziane do ogrzewania podłogowego w osłonie. Goła rura miedziana moze byc stosowana przy zabudowach suchych. Na rynku dostepny jest takze kompletny nieznormalizowany miedziany system rur do ogrzewania powierzchniowego z miedzi, który z jednej strony jest doskonała rura rdzeniowa, z drugiej zas materiałem, który daje sie swietnie układac. Dzieki specjalnym procesom produkcyjnym rury zwiniete w kregi sa wyjatkowo plastyczne i łatwe w instalowaniu. Do ogrzewania płaszczyznowego najczesciej stosowane sa rury 12 x 0,7 i 14 x 0,8 mm w stanie miekkim R220 w kregach 50 m.
W ostatnim okresie do ogrzewania płaszczyznowego stosuje się także kompozytowa rure cienkoscienna z miedzi. Jest to rura o cienkiej miedzianej sciance z trwale zespolona otulina z tworzywa PERT. Rura ta jest ok. 50% lzejsza i 40% tansza od klasycznej rury stosowanej w ogrzewaniu powierzchniowym zachowujac przy tym pozostałe zalety takie jak odpornosc na uszkodzenia mechaniczne, 100% antydyfuzyjnosc, odpornosc na korozje i nieograniczona zywotnosc. Oferowane sa one najczesciej w wymiarze 16 x 2 mm (grubosc scianki miedzianej 0,35 mm). Producenci rur miedzianych oferuja tez gotowe panelowe systemy ogrzewania sciennego w zabudowie suchej, z systemowymi rurami miedzianymi 12 x 0,7, 14 x 0,8 mm lub z kompozytowymi cienkosciennymi rurami miedzianymi 16 x 2 mm. Panele takie montuje sie na scianach w miejscach przeznaczonych dla tradycyjnych grzejników.

Pobierz: instalacje-ogrzewcze-z-miedzi.pdf (582KB)