Czy słońce rozgrzeje polską gospodarkę?

Wprowadzenie sytemu automatyki i sterowania budynków BACS ma bezpośredni wpływ na ilość zużytej miedzi w budownictwie. BACS jest skrótem od Building Automation and Control Systems i oznacza systemy automatyki i sterowania budynku. Są to scentralizowane systemy służące do monitorowania i rejestrowania funkcji usług zarządzania budynkami w celu ulepszenia warunków panujących w budynku (komfort cieplny, jakość powietrza, poziom oświetlenia itp.) oraz zmniejszenia zużycia energii i śladu środowiskowego. Wdrożenie systemu BACS ma pozytywny wpływ na ilość miedzi w budynkach. Miedź jest niezbędna w dodatkowym okablowaniu i elektrycznych siłownikach wykonawczych. Bezpośredni wpływ systemów BACS na zawartość miedzi jest związany z atrakcyjnością większej liczby technologii i miejsc zastosowania, oraz ze zwiększonym udziałem odnawialnych źródeł energii. Systemy BACS odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu zużycia energii oraz emisji CO2 w budynkach.

Pobierz: Czy-slonce-rozgrzeje-polska-gospodarke.pdf (Unknown)