BIAŁA KSIĘGA. Bakteria Legionella w instalacjach wody pitnej. Korzyści ze stosowania rur z miedzi.

Publikacja Copper Benelux omawia przyczyny powstawania i rozwoju bakterii legionelli w instalacjach wody pitnej oraz ich wpływu na zdrowie człowieka. W opracowaniu pokazano sposoby zapobiegania rozwojowi tych bakterii oraz korzyści ze stosowania rur miedzianych. Kwestie higieny są niezmiernie istotne tam, gdzie następuje kontakt materiałów z wodą nie tylko pitną, ale i użytkową. Kontakt z wodą zawierającą bakterie, w tym Legionelli następuje bowiem w trakcie mycia. Pomimo, że od lat 70-tych znajwisko rozwoju bakterii jest coraz szerzej znane, to nadal zaniedbuje się zasady prawidłowego doboru i eksploatacji systemów podgrzewania wody użytkowej.

Pobierz: White_Paper_Legionella_PL_V2.pdf (Unknown)