Automatyka budynków. Zintegrowane systemy domowe

Terminy “domotyka”, “automatyka”, “inteligentny budynek”, “system automatyki budynkowej” “zintegrowany system domowy” i inne podobne im określenia są obecnie w powszechnym użyciu. Nazewnictwo to stwarza jednak pewien problem, ponieważ są to bardzo pojemne terminy, które jeżeli nie zostaną uściślone, mogą po prostu nic nie znaczyć. Posługując się nimi każdy nadaje im swoją własną interpretację, stąd coraz bardziej powszechne stają się sytuacje, kiedy ludzie rozmawiają ze sobą nie rozumiejąc dokładnie, co druga osoba mówi, mimo, że używają tych samych terminów.
Aby uniknąć wynikających stąd pomyłek i nieporozumień, będziemy w tym artykule używać terminu “zintegrowany system domowy”. Przyjrzymy się najpierw domowym instalacjom elektrycznym. Zbadamy, dlaczego od początku potrzebowaliśmy, i nadal będziemy potrzebowali, elastycznej instalacji zapewniającej więcej, a przy tym bardziej zaawansowanych funkcji. Następnie wprowadzimy definicję zintegrowanego systemu domowego i przeanalizujemy jego kluczowe elementy. Wszystkie zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami.

Pobierz: Automatyka-budynkow-zintegrowane-systemy-domowe.pdf (Unknown)