Efektywność ekonomiczna instalacji z miedzi

Zarówno zaniżenie, jak i zawyżenie prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu. Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.
Przy wyborze materiału na instalacje zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji nie możemy stosować kryteriów głównym kryterium wyboru. Jednak o wyborze materiału powinny decydować również inne przesłanki – koszty eksploatacyjne i ekologiczne.

Pobierz: Efektywność-instalacji-z-miedzi.pdf (Unknown)