Instalacje gazowe z miedzią

Jak wiadomo, w instalacjach grzewczych na paliwa gazowe oprócz rur ze stali węglowej
powszechnie stosuje się także miedź, z uwagi na jej bardzo dobre właściwości fizyczne
i mechaniczne oraz mniejsze przekroje rurociągów w porównaniu z instalacjami ze stali
węglowej. Przypomnijmy zasady stosowania miedzi w instalacjach gazowych, a także przyjrzyjmy się wymaganiom dotyczącym uruchomienia takiej instalacji i roli dostawcy gazu.

Artykuł ukazał się w Polskim Instalatorze 7/2016

Pobierz: Instalacje_gazowe_z-miedzia.pdf (Unknown)