Instalacje ciepłej i zimnej wody z miedzi.

Rury i złączki miedziane doskonale nadają się do wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Są one ważnym ogniwem skutecznego zapobiegania powstawaniu bakterii legionella w instalacjach wodnych. Artykuł z grudniowego wydania Magazynu Instalatora

Przejdź do artykułu

Ochrona przed bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych z miedzi

Bakterie Legionella występują powszechnie w środowisku naturalnym, w takich miejscach jak zbiorniki wodne, kałuże, strumyki, wody termalne, wilgotna gleba itp., ale w liczbie, że nie stwarza to zagrożenia dla zdrowia ludzi. Problem pojawia się wtedy, gdy nastąpi namnożenie się bakterii Legionella w instalacjach i urządzeniach wodnych, które wytwarzają aerozol wodno-powietrzny, takich jak wieże chłodnicze, instalacje …

Przejdź do artykułu

Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na jakość wody

Podręcznik dla inwestorów lub właścicieli (zarządców) budynków, planujących budowę lub modernizację instalacji wodociągowych, którzy mają podjąć decyzję, z jakiego materiału instalacje te będą wykonane. W chwili obecnej podstawowym kryterium wyboru materiału instalacyjnego jest jego cena, przy czym brany pod uwagę jest zazwyczaj tylko koszt zakupu rur, a nie całkowity koszt wykonania instalacji. Takie ograniczone podejście …

Przejdź do artykułu

Zastosowanie rur miedzianych do modernizacji instalacji

Nawet najstaranniej wykonana instalacja sanitarna czy grzewcza po kilkunastu latach eksploatacji może wymagać modernizacji lub naprawy. Rury miedziane możemy stosować zarówno do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, jak i instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej. Artykuł ukazał się w numerze 8/2016 magazynu Polski Instalator

Przejdź do artykułu

Wykonanie rur miedzianych do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Miedź to naturalny materiał o znakomitych własnościach fizycznych. Ze względu na nie jest doskonałym materiałem instalacyjnym. Charakteryzuje się trwałością, długowiecznością, stuprocentową przetwarzalnością, bakteriostatycznością, wysoką wytrzymałością i plastycznością, dobrym przewodnictwem cieplnym. Jest odporna na zmiany ciśnienia i temperatury oraz na wysoką i niską temperaturę, jak również na wahania temperatury i ciśnienia, na korozję oraz oddziaływanie większości …

Przejdź do artykułu