Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Miedziane szyny zbiorcze – wytyczne projektowania i instalacji


Zespoły szyn zbiorczych wykorzystywane są w instalacjach elektrycznych w celu doprowadzenia prądu z punktu poboru do obwodów wyjściowych. Nowe wydanie publikacji Copper Busbars: Guidance for Design and Installation dostarcza wiedzy niezbędnej do zaprojektowania wydajnego, ekonomicznego i niezawodnego systemu szyn zbiorczych. Publikacja dostępna jest w wersji anglojęzycznej.

Przejdź do artykułu »