Przewody napowietrzne z miedzi stopowej

Artykuł z czasopisma “Energia Elektryczna” o korzyściach z stosowania napowietrznych przewodów z miedzi stopowej. Artykuł porównuje podstawowe własności różnych typów przewodów napowietrznych, analizę ekonomiczną oraz zalety stosowania przewodów napowietrznych ze stopów miedzi, do których należą lepsze funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach atmosferycznych i zmniejszenie strat ulotnych.

Przejdź do artykułu

Oznaczanie rur miedzianych

Rury miedziane stosowane w budownictwie spełniają warunki norm technicznych, wg których zostały wyprodukowane. Normy jednoznacznie określają parametry rury, sposób trwałego oznaczania na powierzchni zewnętrznej oraz zakres ich zastosowania.  

Przejdź do artykułu

Dowód na skuteczność miedzi przeciwdrobnoustrojowej

Tłumaczenie artykułu dr Klausa Ockenfelda o nowych dowodach na skuteczność miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Autor wyjaśnia mechanizm biologiczny, który powoduje, że bakterie giną na powierzchniach miedzi. Opisuje procesy i wskazuje różnice zachodzące na powierzchniach suchych oraz na powierzchniach, w których płynie woda (środowisko mokre).

Przejdź do artykułu

Miedź bardziej opłacalna niż tworzywo

Artykuł z czasopisma ” Nowoczesnych Instalacji .Murator – Poradnik”  zaprzecza powszechnie panującej  opinii, że miedziane instalacje grzewcze i sanitarne są drogie. Mimo, że cena rury miedzianej jest wyższa od rur z tworzyw sztucznych, to korzyści wynikające ze stosowania rur miedzianych są bezapelacyjne.

Przejdź do artykułu

Miedź obniża ryzyko zachorowania na legionelozę

Prezentacja opisuje problemy związane z rozwojem bakterii legionella w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej. Ostatnio coraz częściej można znaleźć informacje o zakażeniach tymi bakteriami dzięki relacjom w mediach na temat czasowego zamykania budynków użyteczności publicznej, szczególnie szpitali i powodu zachorowań i wypadków śmiertelnych wywołanych tą bakterią. Prezentacja przedstawia miedź jako materiał, który obniża namnażanie …

Przejdź do artykułu

Miedziane szyny zbiorcze – wytyczne projektowania i instalacji

Zespoły szyn zbiorczych wykorzystywane są w instalacjach elektrycznych w celu doprowadzenia prądu z punktu poboru do obwodów wyjściowych. Nowe wydanie publikacji Copper Busbars: Guidance for Design and Installation dostarcza wiedzy niezbędnej do zaprojektowania wydajnego, ekonomicznego i niezawodnego systemu szyn zbiorczych. Publikacja dostępna jest w wersji anglojęzycznej.

Przejdź do artykułu