Temperatura pożaru a wartość napięcia elektrycznego oraz skuteczność ochrony ppoż. urządzeń w czasie pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia.

Przejdź do artykułu

Kable energetyczne i linie napowietrzne

Inwestorzy budujący nowe lub modernizujący istniejące linie elektroenergetyczne stają przed dylematem: czy zastosować linię napowietrzną, czy kablową. Aspekt ekonomiczny ogrywa oczywiście bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ciągle koszt budowy linii napowietrznej jest niższy niż koszt budowy równoważnej linii kablowej. Autor w publikacji “Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowych-uwarunkowania techniczne i społeczne” omawia preferencje i …

Przejdź do artykułu

Instalacje elektryczne

Podręcznik “Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. wytyczne projektowania” omawia zagadnienia i problemy związane z modernizacją instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte typowe budynki 5 i 11 kondygnacyjne z wielkiej płyty wymagające modernizacji istniejących instalacji elektrycznej i teletechnicznej, które przy projektowaniu modernizacji powinny uwzględniać aktualne wymagania prawa polskiego w …

Przejdź do artykułu

System rur i łączników ze stopów miedzi do wysokociśnieniowych zastosowań

Artykuł opisujący nowy system K65 stosowany w chłodnictwie dla czynnika chłodzącego CO2, w którym rury i kształtki wykonane są ze stopu miedzi o wysokiej wytrzymałości CuFe2P. Stop ten od lat z powodzeniem stosowany jest w elektrotechnice i przemyśle samochodowym. K65 pozwala na wykonanie instalacji systemów chłodniczych o ciśnieniu roboczym do 120 barów, rurami o grubościach ścianek …

Przejdź do artykułu

Miedź i odnawialne źródła energii

Artykuł „Miedź i odnawialne źródła energii” ukazał się w Magazynie Instalatora i przedstawia miedź jako podstawowy materiał stosowany w urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii jakimi są systemy solarne i pompy ciepła. W urządzeniach tych powszechnie stosuje się miedź z uwagi na jej doskonałą przewodność cieplną, odporność na wysokie temperatury oraz szeroki zakres metod łączenia począwszy …

Przejdź do artykułu